Verksamhetsutveckling

1Line är ett IT-bolag med brett verksamhetskunnande. Det gör att vi inom ramen för våra uppdrag kan leverera verklig skillnad till våra kunder.

Inom området verksamhetsutveckling agerar vi som stöd till verksamheten och har en naturlig position i gränsytan mellan affärsverksamhet och IT. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att förbättra arbetssätt och säkerställa leveransförmågan av IT-stöd i organisationen.

Vi ser till att lösningarna används effektivt och vi genomför löpande anpassningar och justeringar av systemen, i takt med att marknad och omvärld förändras.

Vi hjälper företag och organisationer att hitta nya affärsmöjligheter, samarbeta effektivare och förbättra lönsamheten, genom att se till att IT-systemet stödjer affärsprocesserna.