Projektledning och processutveckling

Vi har mångårig erfarenhet av att leda projekt främst inom produktutveckling men vi har även erfarenhet av större förändringsprojekt och processförbättrinsprojekt.

Vi är erfarna och analytiska konsulter som brinner för att hjälpa våra kunder med att förbättra kundnytta, öka effektiviteten i processer och att motivera medarbetare till att jobba mot samma mål.

Till de områden som vi benämner som mer managementinriktade räknas insatser avseende förändringar som är nödvändiga för att nå uppsatta affärsmål. Uppdragen kan vara kartläggning och analys/utredning men även operativt arbete med att införa förändringar och förbättringar.

Uppdrag med en mer operativ inriktning kan vara förändringar gällande arbetsprocesser, verksamhetsuppföljning eller organisationsstruktur.

Vi erbjuder hjälp till företag som behöver förändras. Vi utvecklar arbetsprocesser, erbjuder stöd i förändringsarbete och jobbar med förstudier och genomförande. Vi projektleder de flesta typer av utveckling och förändringsarbeten.