Ledningsstöd

Att leda ett företag kan vara rejält krävande och ibland känns det ensamt i ledarrollen. Behovet av stöd och rådgivning kan komma plötsligt. Ibland är det speciell kunskap som krävs för att hantera en uppkommen situation och ibland är det generell rådgivning eller stöd som kan behövas.

1Line erbjuder både ledningsstöd och mentorskap och vi har erfarenhet från krävande positioner såsom VD, projektledare och ett flertal andra linjepositioner främst inom teknik och produktion. När det gäller företagens storlek, så är erfarenheten störst mot medelstora och stora företag men vi ser med fördel att vår kunskap och vilja passar bra in på små och medelstora företag, där vi främst vill verka.

Uppdragen kan ligga på såväl strategisk/taktisk nivå som operativ nivå. Vi förlitar oss mer på erfarenhet och kompetens än på modeller och verktyg, även om vi självklart tar nytta av ett verktyg eller modell när vi ser att det ger mervärde.