Molntjänster

En hel del information, program och datakraft kan idag med fördel lagras och hanteras på en extern resurs s.k. molntjänst. Det är en teknik där stora skalbara resurser, tillhandahålls som tjänster på Internet till verksamheter som inte behöver ha egen kontroll över själva infrastrukturen.

Beroende på hur ert IT-system ser ut kan det helt eller delvis placeras i molntjänster. Vinsten med att gå in i mer molnbaserade tjänster kan ligga i tillgången till information varhelst ni befinner er, minskade kostnader, prestanda och skalbarhet.

Utifrån er verksamhets struktur tar vi fram en lösning där vi placerar lämpliga delar i molnet. Övriga, kritiska delar placeras hos er eller hos oss på 1Line.