Säkerhet

IT-säkerhet innebär att skydda värdefulla tillgångar främst i form av information, men även hårdvara och mjukvara. Grunden till detta bygger på förståelsen om vilka tillgångar som finns inom organisationen och vad de är "värda".
Gällande säkerhet erbjuder 1Line:

  • Verktyg och mekanismer för IT-säkerhet (loggar, brandväggar, antivirus, larm etc.)
  • Utbildning i IT-säkerhet
  • Genomgång av arbetssätt som tar höjd för säkerhetsnivån
  • Säkra Backup-lösningar internt mellan era kontor, till vår serverhall eller till en online backuptjänst på internet.
  • Hantering av skalskydd för att förhindra att obehöriga kan få tillträde till serverrum och dataterminaler