Projektinstallation

Större genomgångar av era IT-system kan leda till större förändringar. Genomförande av större förändringar kallar vi för projektinstallation.

Vi har kompetens att bygga och driva helhetslösningar av flertalet system som finns på marknaden idag. 1Line kan exempelvis leverera lösningar för byte av affärssystem, intranät, mobila kontor mm.

Samtliga leveranser drivs i projektform med regelbunden uppföljning av tidplan och delleveranser.

Innan leverans testar vi regelmässigt ny funktionalitet på egen utrustning i egen driftshall och vår grundprincip är att en leverans inte är klar förrän samtliga acceptanskriterier är uppfyllda och leveransen är i full drift.