Helhetsansvar

Om det viktigaste för dig är att ha koll på dina IT-kostnader och att ”det bara snurrar”, då ska du låta oss bli helhetsleverantör. Vi tar hand om IT-investeringarna och omvandlar dem till kända rörliga kostnader för er. Vi tar ansvar för driften av era IT system med utrustning från oss. Det enda vi bedömer att vi inte kan äga är ert kabelnätverk.

Vi ansvarar förutom för drift och support även för periodisk uppgradering, garantihantering, utbyten, licenshantering och annat som hör ditt IT-system till.