Vår kunskap, er framgång.

1Line är ett verksamhetsutvecklingsbolag nära dig. Vi stödjer våra kunder med såväl IT-tjänster och IT-drift som verksamhetsstöd och projektledning.

Vi vill använda all vår gemensamma kunskap för att skapa lösningar som bidrar till våra kunders utveckling. Vår målsättning är att du som kund ska uppleva oss som en del i ditt företag.

Vår kunskap, er framgång! 

 

Två bolag blir ett!

Den 1 oktober 2015 gick 1Line samman med Acecom AB. Samgåendet är helt klart och all verksamheten bedrivs i 1Line AB.  

Huvudskälet till samgåendet är att detta möjliggör 1Lines vidare utveckling och servicen till våra kunder, samt att bolagen kompletterar varandra mycket väl. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla 1Line i den nya konstellationen.  

          +    =